Aviz juridic și politică de confidențialitate

Aviz juridic și politică de confidențialitate

Aviz juridic și politică de confidențialitate

DELPIT NEGOCE, conștient de drepturile persoanelor, în special în ceea ce privește prelucrarea automată și în dorința de transparență cu clienții săi, a implementat o politică care acoperă toate aceste operațiuni de prelucrare, scopurile urmărite de aceștia din urmă, precum și mijloacele acțiunile disponibile indivizilor, astfel încât aceștia să își poată exercita cel mai bine drepturile. 

Pentru orice informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal, vă invităm să consultați site-ul: https://www.cnil.fr/

Versiunea online actuală a acestor condiții de utilizare este singura opozabilă pe toată durata utilizării site-ului și până când o nouă versiune îl înlocuiește.


Articolul 1 - Mențiuni juridice


1.1 Site-ul (denumit în continuare „site-ul”): Truffes-Vip.com

1.2 Editor (denumit în continuare „editorul”): 

Jean Christophe Delpit,

rezident: 2 impasse des Truffières, 24570 Condat Sur Vézère,

SIREN nr .: 441 151 925,

număr de telefon: 05 64 49 00 11,

adresa de e-mail: contact@truffes-vip.com

1.3 Gazdă (denumită în continuare „gazda”): 

Truffes-Vip.com este găzduit de OVH, al cărui sediu central este SAS, cu un capital de 10 de euro RCS Roubaix. Tourcoing 000 000 424 761 Cod APE 419A - Număr TVA: FR 00045 6202 22 424 Sediul central: 761 rue Kellermann 419 Roubaix - Franța.
 

Articolul 2 - Accesul la site


Accesul la site și utilizarea acestuia sunt rezervate pentru uz strict personal. Sunteți de acord să nu utilizați acest site și informațiile sau datele conținute în acesta în scopuri comerciale, politice, publicitare și pentru orice formă de solicitare comercială și, în special, pentru trimiterea de e-mailuri nesolicitate.


Articolul 3 - Conținutul site-ului


Toate mărcile, fotografiile, textele, comentariile, ilustrațiile, imaginile, animate sau nu, secvențele video, sunetele, precum și toate aplicațiile informatice care ar putea fi folosite pentru ca acest site să funcționeze și, în general, toate elementele reproduse sau utilizate pe site sunt protejat de legile în vigoare în ceea ce privește proprietatea intelectuală.

Acestea sunt proprietatea integrală a editorului sau a partenerilor săi. Este strict interzisă orice reproducere, reprezentare, utilizare sau adaptare, sub orice formă, a tuturor sau a unei părți a acestor elemente, inclusiv a aplicațiilor informatice, fără acordul prealabil scris al editorului. Faptul că editorul nu inițiază proceduri după ce a luat cunoștință de aceste utilizări neautorizate nu constituie acceptarea acestor utilizări și renunțarea la urmărirea penală.


Articolul 4 - Managementul site-ului


Pentru buna gestionare a site-ului, editorul poate oricând:

- să suspende, să întrerupă sau să limiteze accesul la tot sau la o parte din site, să rezerve accesul la site sau la anumite părți ale site-ului, la o anumită categorie de utilizatori de Internet;

- ștergeți orice informație care ar putea perturba funcționarea sa sau contravine legilor naționale sau internaționale sau regulilor Netiquette;

- suspendați site-ul pentru a efectua actualizări.


Articolul 5 - Responsabilități


Editorul nu poate fi tras la răspundere în caz de eșec, defecțiune, dificultate sau întrerupere a funcționării, împiedicând accesul la site sau la una dintre funcțiile sale.

Materialul de conectare la site-ul pe care îl utilizați este sub responsabilitatea dumneavoastră exclusivă. Trebuie să luați toate măsurile adecvate pentru a vă proteja echipamentul și propriile date, în special împotriva atacurilor de viruși prin Internet. De asemenea, sunteți singurul responsabil pentru site-urile și datele pe care le consultați.

Editorul nu poate fi tras la răspundere în cazul unei proceduri judiciare împotriva dvs.:

- datorită utilizării site-ului sau a oricărui serviciu accesibil prin internet;

- din cauza nerespectării acestor condiții generale.

Editorul nu este responsabil pentru daunele cauzate dvs., terților și / sau echipamentelor dvs. ca urmare a conexiunii dvs. sau a utilizării site-ului și renunțați la orice acțiune împotriva acestuia ca urmare.

În cazul în care editorul ar face obiectul unei proceduri amiabile sau legale din cauza utilizării site-ului dvs., el s-ar putea întoarce împotriva dvs. pentru a obține despăgubiri pentru toate daunele, sumele, condamnările și costurile care ar putea rezulta din această procedură.


Articolul 6 - Legături hipertext
 

Stabilirea de către utilizatori a tuturor linkurilor de hipertext către tot sau o parte a site-ului este autorizată de editor. Orice link trebuie eliminat la cererea editorului. 

Orice informație accesibilă printr-un link către alte site-uri nu este publicată de editor. Editorul nu are drepturi asupra conținutului din linkul menționat. 


Articolul 7 - Colectarea și protecția datelor

Datele dvs. sunt colectate de Truffes-Vip.com.

Date cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); este considerată identificabilă o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un nume, un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, specifice fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau social.

Informațiile personale care pot fi colectate pe site sunt utilizate în principal de editor pentru gestionarea relațiilor cu dvs. și, acolo unde este cazul, pentru procesarea comenzilor dvs. 

Datele personale colectate sunt după cum urmează:

- Numele și prenumele

- Abordare

- Adresa postala

- numar de telefon

- Date financiare: ca parte a plății pentru produsele și serviciile oferite pe platformă, platforma înregistrează date financiare referitoare la cardul de credit al utilizatorului.

Articolul 8 - Dreptul de acces, rectificare și radiere a datelor dumneavoastră

În aplicarea reglementărilor aplicabile datelor cu caracter personal, utilizatorii au următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces: aceștia își pot exercita dreptul de acces, de a cunoaște datele cu caracter personal care îi privesc, scriind la următoarea adresă de e-mail: contact@truffes-vip.com. În acest caz, înainte de implementarea acestui drept, Platforma poate solicita dovada identității utilizatorului pentru a verifica acuratețea acestuia. 
  • Dreptul de rectificare: în cazul în care datele personale deținute de platformă sunt inexacte, acestea pot solicita actualizarea informațiilor.
  • Dreptul la ștergerea datelor: utilizatorii pot solicita ștergerea datelor lor personale, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. 
  • Dreptul de a limita prelucrarea: utilizatorii pot solicita Platformei să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu ipotezele prevăzute de GDPR. 
  • Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor: utilizatorii pot obiecta la prelucrarea datelor lor în conformitate cu ipotezele prevăzute de GDPR.  
  • Dreptul la portabilitate: pot solicita platformei să le ofere datele personale pe care le-au furnizat pentru a le transmite către o nouă platformă.

Puteți exercita acest drept contactându-ne la următoarea adresă:
2 impasse des Truffières, 24570 Condat Sur Vézère

Sau prin e-mail, la adresa:

contact@truffes-vip.com

Toate cererile trebuie să fie însoțite de o fotocopie a unui document de identitate valabil semnat și să menționeze adresa la care editorul poate contacta solicitantul. Răspunsul va fi trimis în termen de o lună de la primirea cererii. Această perioadă de o lună poate fi prelungită cu două luni dacă complexitatea cererii și / sau numărul de cereri o impun.

În plus, și de la Legea nr. 2016-1321 din 7 octombrie 2016, persoanele care doresc acest lucru au posibilitatea de a-și organiza soarta datelor după moartea lor. Pentru mai multe informații despre acest subiect, puteți consulta site-ul CNIL: https://www.cnil.fr/.

Utilizatorii pot depune, de asemenea, o reclamație la CNIL pe site-ul CNIL: https://www.cnil.fr

Vă recomandăm să ne contactați mai întâi pe platformă înainte de a depune o reclamație la CNIL, deoarece suntem la dispoziția dvs. pentru a vă rezolva problema. 

Articolul 9 - Utilizarea datelor

Datele personale colectate de la utilizatori sunt destinate să furnizeze serviciile Platformei, să le îmbunătățească și să mențină un mediu sigur. Baza legală pentru prelucrare este executarea contractului dintre utilizator și platformă. Mai precis, utilizările sunt după cum urmează:

- accesul și utilizarea platformei de către utilizator;

- gestionarea funcționării și optimizării Platformei;

- implementarea asistenței utilizatorilor;

- verificarea, identificarea și autentificarea datelor transmise de utilizator;

- personalizarea serviciilor prin afișarea de reclame pe baza istoricului de navigare al utilizatorului, în funcție de preferințele acestuia;

- prevenirea și detectarea fraudei, programelor malware (software rău intenționat) și gestionarea incidentelor de securitate;

- gestionarea oricăror dispute cu utilizatorii;

- trimiterea de informații comerciale și publicitare, în funcție de preferințele utilizatorului;

- organizarea condițiilor de utilizare a Serviciilor de plată.

Articolul 10 - Politica de păstrare a datelor

Platforma vă păstrează datele atât timp cât este necesar pentru a vă oferi serviciile sale sau pentru a vă oferi asistență. 

În măsura în care este în mod rezonabil necesar sau necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau de reglementare, soluționarea litigiilor, prevenirea fraudei și abuzului sau aplicarea termenilor și condițiilor noastre, putem păstra, de asemenea, o parte din informațiile dvs. după cum este necesar, chiar și după ce v-ați închis contul. sau că nu mai trebuie să vă oferim servicii.

Articolul 11 ​​- Partajarea datelor cu caracter personal cu terți

Datele personale pot fi partajate cu companii terțe exclusiv în Uniunea Europeană, în următoarele cazuri:

- atunci când utilizatorul folosește servicii de plată, pentru implementarea acestor servicii, Platforma este în contact cu companii terțe bancare și financiare cu care a încheiat contracte;

- când utilizatorul publică informații accesibile publicului în zonele de comentarii gratuite ale Platformei;

- atunci când utilizatorul autorizează site-ul web al unei terțe părți să-și acceseze datele;

- atunci când Platforma utilizează serviciile furnizorilor pentru a oferi asistență utilizatorului, publicitate și servicii de plată. Acești furnizori de servicii au acces limitat la datele utilizatorilor, ca parte a performanței acestor servicii, și au obligația contractuală de a le utiliza în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. personal;

- dacă legea o impune, Platforma poate transmite date pentru a răspunde reclamațiilor formulate împotriva Platformei și pentru a respecta procedurile administrative și legale;

Articolul 12 - Oferte comerciale

Este posibil să primiți oferte comerciale de la editor. Dacă nu doriți acest lucru, vă rugăm să ne contactați la: contact@truffes-vip.com

Este posibil ca datele dvs. să fie utilizate de partenerii editorului în scopuri de prospecțiune comercială. Dacă nu doriți acest lucru, vă rugăm să ne contactați la: contact@truffes-vip.com

Dacă, consultând site-ul, accesați date personale, trebuie să vă abțineți de la orice colectare, orice utilizare neautorizată și orice act care poate constitui o invazie a confidențialității sau a reputației persoanelor. Editorul își declină orice responsabilitate în acest sens.

Datele sunt păstrate și utilizate pentru o perioadă în conformitate cu legislația în vigoare.


Articolul 13 - Cookie-uri 

Ce este un cookie "?

Un „cookie” sau urmăritor este un fișier electronic plasat pe un terminal (computer, tabletă, smartphone etc.) și citit, de exemplu, atunci când consultați un site web, citiți un e-mail, instalați sau utilizarea software-ului sau a unei aplicații mobile, indiferent de tipul de terminal utilizat (sursă: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi ).

Navigând pe acest site, „terminalele” de la compania responsabilă pentru site-ul în cauză și / sau companii terțe pot fi plasate pe terminalul dvs.

În timpul primei navigări pe acest site, va apărea un banner explicativ privind utilizarea „cookie-urilor”. Prin urmare, continuând să navigați, clientul și / sau prospectul vor fi considerați informați și au acceptat utilizarea respectivelor „cookie-uri”. Consimțământul dat va fi valabil pentru o perioadă de treisprezece (13) luni. Utilizatorul are opțiunea de a dezactiva cookie-urile din setările browserului său. 

Toate informațiile colectate vor fi utilizate numai pentru a urmări volumul, tipul și configurația traficului care utilizează acest site, pentru a-și dezvolta designul și aspectul și în alte scopuri administrative și de planificare și, mai general, pentru a îmbunătăți serviciul. că vă oferim noi.

Următoarele cookie-uri sunt prezente pe acest site: 

Cookie-uri Google:

- Google Analytics: folosit pentru a măsura audiența site-ului.
- Manager de etichete Google: facilitează implementarea etichetelor pe pagini și vă permite să gestionați etichetele Google. 
- Google Adsense: rețea de publicitate Google care folosește site-uri web sau videoclipuri YouTube ca suport pentru reclame. 
- Remarketing dinamic Google: vă permite să oferiți publicitate dinamică pe baza căutărilor anterioare. 
- Conversia Google Adwords: instrument pentru monitorizarea campaniilor publicitare AdWords. 
- DoubleClick: cookie-uri publicitare Google pentru a distribui bannere.

Durata de viață a acestor cookie-uri este de treisprezece luni.

Pentru mai multe informații despre utilizarea, gestionarea și ștergerea „cookie-urilor”, pentru orice tip de browser, vă invităm să consultați următorul link: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.


Articolul 14 - Fotografii și reprezentarea produselor


Fotografiile produselor și / sau serviciilor, care însoțesc descrierea lor, nu sunt contractuale și nu obligă editorul.


Articolul 15 - Legea aplicabilă


Aceste condiții de utilizare a site-ului sunt guvernate de legislația franceză și sunt supuse jurisdicției instanțelor din sediul principal al editorului, sub rezerva unei atribuții specifice de jurisdicție care decurge dintr-un anumit text de lege sau regulament.


Articolul 16 - Contactați-ne


Pentru orice întrebări, informații despre produsele prezentate pe site sau despre site-ul în sine, puteți lăsa un mesaj la următoarea adresă: contact@truffes-vip.com